Yüksekokul Kurulu

Meslek Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Bayram KESKİN Müdür bayram.keskin@kocaeli.edu.tr  0 (262) 303 26 24
Dr. Öğr. Üyesi Akın DEVECİ Müdür Yardımcısı akin.deveci@kocaeli.edu.tr  0 (262) 303 18 84
Doç. Dr. Esin KARACAN Bölüm Başkanı  ekaracan@kocaeli.edu.tr  0 (262) 303 13 43
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKBULUT Öğr. Üyesi  fatih.akbulut@kocaeli.edu.tr  0 (262) 303 10 15
Sait ŞAHİN Yüksekokul Sekreteri  sait.sahin@kocaeli.edu.tr  0 (262) 303 13 41
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors