Kocaeli Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
 


Amaç , Misyon, Vizyon

Cezaevleri, icra daireleri ve mahkeme kalemleri gibi Adalet Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatında görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanmasıdır. Bu sayede ilgili birimlerde görev yapacak ara elemanların günün koşullarına göre eğitmesi ve hizmetin süratle yapılmasını sağlayacaktır.Meslek Yüksekokulu aracılığı ile çağdaş ve evrensel değerler ışığında,yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Fakültesi)
41380 KOCAELİ
Tel: +90 (262) 303 26 09 - 303 26 11